Не Алеко създава Бай Ганьо, а Бай Ганьо създава Алеко. Днешните озападнени елити също са потомци на Ганьо и това е исторически факт

Не Алеко създава Бай Ганьо, а Бай Ганьо създава Алеко. Днешните озападнени елити също са потомци на Ганьо и това е исторически факт

Автор: Тома Биков, председател на комисията по култура в Народното събрание. Статията е написана за "Гласове"

Битката между Бай Ганьо и Алеко Константинов се появява периодично в българското публично пространство, за да изиграе ролята на самобичуване. Тази тема е толкова обговаряна през годините, че се е превърнала в универсален симптом за недостатъчната легитимност на българската интелигенция. Подобно на българския народ, от когото произхожда, тази прослойка има преди всичко меланхоличен характер. Макар и самовъзприемаща се и възприета като елит, тя дотолкова е част от народния характер, че периодично се чувства длъжна да се самоотграничи от българската почва, за да подчертае още веднъж формата си на елит. Подчертаването на тази форма е важно, защото в голямата си част българският елит (политически, икономически и културен) живее с непрестанното усещане за собствената си нелегитимност. Това ирационално усещане се представя на повърхността, като рационално отрицание на почвата. 

Българските елити винаги живеят с мисълта за недооцененост, защото в своята дълбочина, те не са готови да бъдат елити. Да си елит на едно общество е много повече отговорност, отколкото чест. Много повече страдание, отколкото почести. Много повече задължения, отколкото права. Да бъдеш легитимен елит, означава да си възприел тази своя роля като тежест, а не като награда. И понеже българските елити често се самоусещат като наградени, а не като натоварени, те се сблъскват болезнено с действителността на неизпълнението на ангажиментите си и последствията от това. Вместо награда те получават тежест, което смятат за крайно несправедливо спрямо себе си. Оттам идва и усещането им за нелегитимност – щом не са наградени, означава, че са наказани. Това разбиране стои в основата и на хроничния им недостиг на собствен авторитет. 

В такива моменти на помощ идва Бай Ганьо. Той служи като оправдание за несправянето с тежката отговорност, която българските елити несъзнателно са поели, когато са се самопровъзгласили за такива. Трябва да уточним, че самият Бай Ганьо също е част от елитите в техния стопански фрагмент и от тази гледна точка е в същото положение като Алеко – неразбран и наказан. Търсенето на външноположен виновник за собствените грешки се е превърнало в част от българския характер най-вече заради психологията и несгодите на българските елити. Защото преди всичко те са тези, които често поставят неизпълними задачи пред обществото и след провала им търсят вината някъде другаде – в народа, във Великите сили, в СССР, в Европейския съюз и САЩ. А задачите не са били изпълнени, не защото народът или Великите сили са ги възпрепятствали, а защото не са били адекватни на времето или на потенциала на обществото да ги изпълни. 

Българските елити не са чужди, а са наши. А най-наши са онези, които най-силно се стремят да бъдат чужди. Именно този стремеж на волята им да подражават някому издава невъзможността им да се самопреодолеят и да създадат нещо свое, което да стои отвъд инстинкта за подражание. Ако отмахнем от тях гланцираната им подражателска повърхност, ще забележим всички качества и недостатъци на онова, което наричаме български характер – инстинкта за оцеляване, от който идва и хитруването, опитът да се заобиколят предизвикателствата, а не да им се откликне по подходящ начин и навреме и изобщо липсата на собствен голям стил. Под тяхната лъскава външност, често се крие характерът на онова, което те самите яростно отричат и заклеймяват. Защото българските елити, в това число и Алеко Константинов, са или синове или най-малкото внуци на Бай Ганьо. Те интуитивно помнят това и този спомен ги кара непрестанно да се отграничават от произхода си. Затова реакциите по отношение на техния прародител са много повече оценки, отколкото констатации и размисъл. Впрочем, по-силната творба на Алеко е „Пази Боже сляпо да прогледа”. Тя дава далеч по-смислени отговори на важните въпроси, които сатирата „Бай Ганьо” пропуска в стремежа си да очертае инстинкта за нехаресване на самия себе си. 

Констатациите изискват отдалечен и хладен поглед, а оценките са интуитивни и горещи реакции на вътрешната изява, която е пълна с чувства и е дефицитна откъм разсъдък. Затова, когато говорим за Алеко и Бай Ганьо трябва да знаем, че не Алеко създава Бай Ганьо, а Бай Ганьо създава Алеко. Това не е нито добро, нито лошо,  а е действителност, чийто наглед често остава неразбран и невидян въпреки своята очевидност.

Кой е Бай Ганьо?

Към момента на Освобождението от 1878 година България е страна с 90 процента селско население и с нито един български град в смисъла, в който се влага в това понятие от гледна точка на цивилизационното разбиране за него. Често споменаваните като градове Русе, Пловдив и Варна към момента на Освобождението не са български, защото българското население присъства в тях не като културно доминиращо, а най-вече като приходящо и продаващо селскостопанската си продукция. Същинските български градове имат мащаба на Копривщица, което ги доближава повече до селото, отколкото до космополитния и завършен град от това време. Върху този модернизиращ се, но все пак османски пейзаж, по изкуствен път са присадени институциите възникнали в просвещенския период на Запада. Такива са партиите, парламентът, който излъчва правителство и дори монархическият институт, който е формулиран в своята западна форма и е далеч по-различен от института на султана.

Американският политолог Франсис Фукуяма нарича този процес, който не е характерен само за България, а за цялото северно средиземноморие „ранна демократизация”. При този процес не обществените отношения пораждат идеологиите, а оттам и партиите, а партиите пораждат идеологиите и оттам обществените отношения. Не икономическите и класовите разделения пораждат политически процеси, а политическите процеси пораждат икономическите и класови разделения. Конституцията не е дреха, която е скроена по мерките на общественото тяло, а общественото тяло възприема с усилие формата на вече скроената дреха. Впрочем анализът на Фукуяма не е посветен на България, а на Гърция, Италия и изобщо на държавите от Южна Европа, така че самообвиненията в случая са излишни. Това е културен факт, чиято дълбочина не е нито добра, нито лоша сама по себе си.   

Радикалната политическа промяна от османска към западна институционалност е придружена от още две големи събития – война и мащабно преразпределение на собствеността. Освен за героизма на опълченците и армията на Руската империя, Руско-турската война е широко поле за търговия, спекула, а често и за откровено мародерство. С нея започва първоначалното натрупване на капитал, което по-късно ще се превърне във водеща сюжетна линия на следосвобожденския български капитализъм. Той е фиксиран и консолидиран като такъв във времената на Стефан Стамболов. В годините на първоначалното натрупване на капитал като стопански деец възниква и събирателният образ на Бай Ганьо. При фиксирането и легитимирането на този първоначално натрупан капитал от страна на политическата власт, Бай Ганьо ще се позиционира като типичен представител на българската буржоазна прослойка, която ще доминира нововъзникналия български град до 1944 година. 

Първоначалното натрупване на капитал продължава и след войната при едно от най-мащабните преразпределения на собственост в новата българска история. След Руско-турската война, над 300 000 турци напускат България и оставят след себе си хиляди декари обработваеми земи, гори и имущество, което е било тяхна собственост. Първоначално тази собственост е заграбена от българското население, което, както казахме и по-горе живее главно в селата. Така много селяни се оказват собственици на огромни количества земя. По това време земята е най-ценният капитал. Проблемът идва, когато тази огромна земя трябва да се обработва. Българското село няма финансов капитал и обработва земите си с примитивна техника. В този момент на помощ идват спекулантите от войната, които притежават известно количество финансов капитал и започват да отпускат скъпи заеми на селяните. 

Този стихиен процес на едновременно заграбване на земи и голямо задлъжняване на селяните е бърз и продължава някъде до 1887 година, когато властта е поета от Стефан Стамболов. Паралелно с него протича и процес на разбойничество, което е още един начин за първоначално натрупване на капитал. При управлението на Стамболов протича още една вълна на смяна на собствеността, която се изразява в преминаване на земята от ръцете на селяните в ръцете на спекулантите, които щедро са им отпускали скъпи заеми. Така, първоначално натрупаният капитал се консолидира, а от него започват да покълват и първите банки. Всичко това е придружено едновременно с легитимация и партиен контрол от страна на властта, която също е успяла да се консолидира около Народно-либералната партия на Стефан Стамболов. 

В края на този процес от сцената са отстъпили две основни групи, които играят централна роля по време на Възраждането – големите търговски фамилии и еснафите. Първите са делигитимирани и остракирани още в първите години след Освобождението с политическия аргумент, че са колаборирали с османската власт (например изборът на Евлоги Георгиев за депутат е касиран). Впрочем тези стари търговски фамилии възникват най-вече в хода на Кримската война от 1856 година, когато подобно на наследниците си спекуланти от Руско-турската война, те натрупват първоначалния си капитал. Ако през 1856 година тези фамилии са в настъпателна позиция, то през 1878 година те са в отстъпваща.

Еснафите са унищожени от стихийното навлизането на фабрично произведени стоки от Запада и същевременното затваряне на османския пазар за българска продукция. Така на сцената остават спекулантите от Руско-турската война, които вече притежават и финансов капитал, и сериозни масиви земя, и дори политическа легитимност чрез интеграцията си в следосвобожденските партии. От техните среди ще възникнат фамилии като Бурови, чиито наследници след 1944 година ще бъдат делегитимирани и репресирани от новата власт. От тяхното второ и трето поколение ще възникне и голяма част от озападнената българска интелигенция от първата половина на ХХ век, която ще има възможността да се образова на Запад и няма да продължи търговските усилия на бащите и дядовците си, а ще се позиционира като интелектуален, а често и като политически елит. 

След промените от 1989 година тази група, заедно с цялото следосовобожденско предприемачество беше позиционирана в националната ни памет като „цвета на нацията” или „строители на съвременна България”. Второто е по заглавието на знаменитата книга на Симеон Радев, която описва романтично политическата повърхност от времената на първоначалното натрупване на капитал след Освобождението. Под тези абстрактни формулировки обаче се крие преди всичко инициативният Бай Ганьо, който се е устремил да търгува със Запада, а след това там по-скоро ще учат, отколкото ще търгуват неговите деца и внуци. Те ще придобият озападнена форма и ако не децата му, които може и да го наследят в търговията, то поне внуците му ще се позиционират като част от интелигенцията. 

Кой е Алеко Константинов?

Алеко Константинов е син на свищовския търговец Иваница Хаджиконстантинов. Като дете има частни учители, а по-късно завършва Априловската гимназия в Габрово. След края на Руско-турската война завършва право в Новорусийския университет в Одеса. При управлението на Стефан Стамболов работи като съдия и прокурор, но е уволнен по политически причини. След това до края на живота си е адвокат. Членува в Демократическата партия на Петко Каравелов. 

Той е представител на онази търговска родова тенденция, която натрупва първоначалния си капитал в годините около Кримската война от 1853 – 1856 година. Тази прослойка се озападнява от втора ръка от две места – Русия и Цариград. Английският историк Арнолд Тойнби казва, че православно-християнското население на Османската империя е очаровано не толкова от православието на Русия, колкото от нейната роля на православен пионер в озападняването. В същото време, в центъра на Османската империя, протича процес на озападняване, който променя както политическия, така и икономическия, и културния ред. Затова и натрупалите първоначалния си капитал в хода на Кримската война търговци, изпращат децата си да учат или в Русия или в Цариград („Робърт колеж“ е едно от местата, в което се подготвят не малка част от представителите на българските елити по време на Възраждането). След Освобождението, тези търговски родове са до голяма степен делегитимирани от революционната ситуация, в която започва ново първоначално натрупване на капитал. Натрупващите първоначален капитал в следосвобожденските години елити се съотнасят към старите търговски прослойки, така както след 9 септември 1944 година се съотнасят комунистите към делегитимираните стопански елити на Третото българско царство и така както се съотнася социалистическата номенклатура от късния социализъм към трупащите първоначалния си капитал бизнес елити на прехода. 

Алеко Константинов е част от и наследник на вече завършена прослойка, която е отстъпваща по отношение на дейците на новата революционна ситуация. Тази прослойка се е озападнявала в продължение на десетилетия, но когато националната държава от западен тип е станала факт, тя се е оказала в губеща позиция. Тя е подготвена за резултата на озападняването, но не и за процеса, по който то ще се случва. Бай Ганьо е процес, а Алеко е резултат, но двамата живеят в общо време и пространство. В това се състои тяхната драма и несъвместимост. 

Тази драма и несъвместимост е характерна за всяко българско време и затова е така широко обговаряна. След 9 септември 1944 година, репресираните наследници на Бай Ганьо ще гледат с презрение и насмешка на трупащите властови, а защо не и икономически капитал комунисти. Последните ще национализират собствеността на големите търговски фамилии и ще я управляват от името на държавата, така както намерят за добре. Маниерите на Добри Терпешев и Цола Драгойчева със сигурност ще будят погнуса и смях у наследниците на Бурови и Губиделникови, но това няма да попречи на първите да се позиционират като елит на новата власт. Вероятно, 45 години по-късно, изтъкнатият хирург проф. Чавдар Драгойчев, който е син на Цола Драгойчева, е гледал със същата погнуса и присмех на маниерите и порядките на трупащите първоначалния си капитал стопански елити на прехода.

Алеко Константинов е в позиция на станалост, а Бай Ганьо е в позиция на ставане. От тази гледна точка Алеко е връстник и съвременик на Бай Ганьо само по формалните времеви критерии. В дълбочината си той е резултат на вече отминало време, което отстъпва под натиска на фактите на действителността, които се формират от Бай Ганьо. Затова и Алеко оставя следите си преди всичко в литературата. Тя е единственото убежище за отстъпващите елити, чиито последни наследници сякаш по инстинкт се насочват към интелектуалната сфера. Там те бягат от факта на собствения си стопански и политически крах, за да обобщят края на съществуването си като елити. Тяхната погнуса и присмех са насочени към почвата, от която са възникнали и се отправят от гледната точка на плода, който не успял да достигне своята зрялост е паднал преждевременно в същата тази почва, за да изгние. 

Бай Ганьо оставя своите следи преди всичко в архитектурата и пейзажа. В процеса на своето ставане той е динамична и волева изява на времето. Неговото увековечаване се състои не в търговията, която е само средство, а в строежа на сгради – те са архитектурният резултат на процеса, който започва с първоначалното натрупване на капитал. Впрочем, родната къща на Алеко Константинов в Свищов е достатъчно видим и значим архитектурен факт, който само потвърждава тезата, че самият Алеко е потомък на Бай Ганьо. Последното не е твърдение с негативна конотация, а е въпрос на историческа логика, която в никакъв случай не е само български патент.   

Какво да се прави?

Ако в тази цикличност има нещо автентично българско, то е бързината, с която се осъществяват растежа, спирането му и последвалото го разложение. Този процес трае най-много три поколения като в повечето случаи поколенията са само две – бащата натрупва първоначалния си капитал, а синът вече е част от интелектуалния или политическия елит и поглежда с погнуса към почвата, от която е израснал, но и вече е паднал в нея. Тази бързина на растежа и упадъка е в резултат на резките цивилизационни предвижвания на българското общество от последните 200 години. Те внезапно прекъсват развитието на определена тенденция и я заменят с нова. За тези 200 години, българското общество излиза от цивилизационната зона на Османската империя, за да се включи в цивилизационната зона на протестантския Запад, който се намира в своя апогей. След това рязко се включва в преживяващата апогея си цивилизационна зона на Руската империя (СССР), за да излезе оттам при нейния упадък и отново да се включи в западното движение. Всички тези преходи имат своите делегитимации на бивши елити, първоначални натрупвания на капитал и състояния на растеж, застой и упадък. Заради своята бързина, обществените отношения често остават неосмислени и осмислянето им намира място най-вече в литературата и то от гледната точка на онези, които се занимават с нея. 

В своята природа литературата е оценъчна дейност. Тя не констатира факти, а сблъсъци между различни истини. Това е полето, на което се води войната между Бай Ганьо и Алеко. Литературното пространство не позволява помирение между двата образа, защото би се отказало от сюжетната си линия, а оттам и от очарованието си. Литературният спор между Бай Ганьо и Алеко е спор между действителността и представата за нея, между идващото и отминаващото, между началото и края. В действителността тези образи съществуват едновременно и съвместно. През последните 200 години, те, заедно и поотделно, изграждат озападнената етика и озападнената естетика на българското пространство. В етичен план това се случва чрез подражание на процеси – първоначално натрупване на капитал, съпроводено с хитрост, пестеливост, безскрупулност и безкомпромисно търсене на финансов резултат. Така се натрупва капитал не само в България, но и във всяка страна, която е възприела капиталистическите отношения. В естетически план озападняването се осъществява чрез подражание на резултати – утвърждаването на западните изкуства като престижни, строене на сгради по западен образец и възприемане на западен модел на поведение.

Еклектиката между различните архитектурни, литературни и музикални стилове се дължи на застъпването на различните прекъснати времена, които се смесват в пространството незавършени. Това са резултатите на озападняването, което се случва чрез подражание най-вече от втора ръка през османското и руското влияние. Тези резултати са общи и за Бай Ганьо и за Алеко. Първият се гневи на втория, а вторият се срамува от първия. Естетиката обаче е единствено външен израз на етиката. Двете неща съставляват едно цяло и когато естетиката се възмущава от своята етика, а етиката се гневи на своята естетика, то техният сблъсък е в състояние да породи единствено вътрешен разлом. Този разлом стои в основата на българската меланхолия, която се поражда от напрежението на несъвместимостта на българската етика с българската естетика. Ние сме такива каквито сме, но искаме да ни възприемат като други. Това поражда и българско самоотрицание и нехаресване на самия себе си, което е валидно и днес. То ще бъде валидно докато не осъзнаем, че Бай Ганьо и Алеко са едно общо цяло, което е обречено едновременно на вътрешен сблъсък и взаимодействие и да поражда не  действителността, такава каквато искаме да бъде, а самата действителност, такава каквато е.        
 

Тома Биков е председател на комисията по култура в Народното събрание. Статията е написана за "Гласове"

Следвайте "Гласове" в Телеграм

Коментари

 • Мдаа

  28 Ное 2023 11:02ч.

  Предишните наши крадяха гьоз - гьоре. Сегашните наши са друга работа.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • !!...

  28 Ное 2023 13:30ч.

  Остави това, ти виж само, каква цензура се вихри тук! Яко и целенасочено триене на коментари, които са нелицеприятни за лицето Биков!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тихомир Томов

  28 Ное 2023 21:18ч.

  За разлика от мнозинството, Биков лично познава Бай ти Ганя и напълно зависи от неговата милостиня !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • рукола Z

  28 Ное 2023 11:28ч.

  Ганьо си е Ганьо и равен на него няма, всички са му копие! Българите не си знаят цената, а да си Ганьо е привилегия! 😉

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Именно,

  28 Ное 2023 12:45ч.

  и аз това осъзнах напоследък, че е привилегия....! След като попаднах на трудовете на Цани Гинчев, Михаил Арнаудов, Д. Маринов, Ангел Гоев, К.Шапкарев, В.Икономов, Евгений Теодоров - "Древно-тракийско наследство в българския фолклор" и още много други....Всичко, което съм търсила се оказа тук, където е родът. Те са живели така, както е било отпреди...Сега сме се изгубили следвайки чужди образи.....!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • thenewone

  28 Ное 2023 11:29ч.

  Общо взето господинът Биков е прав.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Киек

  28 Ное 2023 11:30ч.

  Григорова употреби хубаво определение на подобни твари: "Лайномет"; Нищо повече.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Не сте живяли навън, не сте ли работили някъде извън България

  28 Ное 2023 16:04ч.

  Та да сравните западния Бай Ганьо или тоя зад океана?! Човешката природа е една и съща. Нима синът на Байдън не е Бай Ганьо, тръгнал да търси келепира в Украйна и не само? Я погледнете всичките европейски лидери. Един за чеп не става, кацата изтича! Стига самобечуване, стига тралала.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Бай Ганьо не е психологичен, а социално-културен феномен на определена епоха в България.

  28 Ное 2023 17:37ч.

  Алчността, безскрупулността и пр не са български патент. Това, че Бай Ганьо отива в София с делегация за подкрепа при Големеца (Стамболов), срещу което ще очаква корумпирана подкрепа от властите... като се сетя за съвременния ни политически живот... май епохата не е свършила.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ЗИП

  28 Ное 2023 11:38ч.

  Томата е Алеко в партията на Бай Ганьо... :))

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Добре рече!

  28 Ное 2023 12:13ч.

  !!!!!!!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Необичаен

  28 Ное 2023 11:39ч.

  Човека ви е написал кратка характеристика, а вие се гневите. Защо ? Ясно е,че се плъзга по повърхността, но рова,че прави опит е достоен за уважение. И, да. Липсва социален антрополог (след Хаджийски, Марков), който да опише новата българска порода

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Аха,

  28 Ное 2023 17:06ч.

  Като цяло добре го е написал господинът Тома Биков, ама тук има един стремеж пишещият коментари винаги да се изкарва по-умен и разбиращ от пишещия статията.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Необичаен

  28 Ное 2023 19:28ч.

  Имам мнение, но ми липсват претенции да съм по-умен. Ако бях, щях да пиша статии, които да коментирате.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Що да се изкарваме по-умни?

  29 Ное 2023 3:36ч.

  Аз лично се ядосвам на това леке автора. Кой беше, кой стана, плюейки първо Борисов, а после като пощенска марка залепен за гъзъ му. Най-малко такъв тип хора могат да раздават акъл, че и да ни поучават!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Необичаен до Що да се изкарваме

  29 Ное 2023 7:21ч.

  В никакъв случай не сме забравили трансформацията му. Но оценявам опита му за портрет на народа ни. Като подчертавам,че има още какво да се желае.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Николай Николов

  28 Ное 2023 11:41ч.

  Благодарение на Бай Ганьо съществува политическата класа.Днешното му име е ЕЛЕКТОРАТ!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Зрител

  28 Ное 2023 11:41ч.

  Този текст е светлина в тунела. Написан именно от наследника, падналия плод както автора се изразява. Търсещ място сред културната интелигенция и осъзнаващ своя край. Това което ми липсва в текста е личното му прозрение за собствена проекция на автора върху този цикличност. Как беше, Синовете осъдиха режима на бащите си като престъпен и така се запъриха към собствената си голгота.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • хехе

  28 Ное 2023 11:48ч.

  Tъкмо и аз щях да пиша, че начинът на мислене, стоящ зад тоя социо-културен анализ, обяснява и "еволюцията" на автора от средите на Алеко към тези на Бай Ганьо(наш Буцан), тоест имаме осъзнат цинизъм и социален квиетизъм.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Цензурата

  28 Ное 2023 11:43ч.

  е на пост.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • йас

  28 Ное 2023 11:49ч.

  Първосигналните коментари с право трябва да се трият. Има си подходящи сайтове за тях.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ??...

  28 Ное 2023 12:58ч.

  И ти ли си тоя дето решава, какви са коментарите, Първосигналний?...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ааа

  28 Ное 2023 14:06ч.

  Дачкофф е винаги на пост!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • рукола Z

  28 Ное 2023 11:52ч.

  Много ми е интересно, дали бай шиши ще се справи с бай Ганьо 🤔 КОЙ - КОГО ще опука? Понеже Боко не можа да се справи с нас, киркорчо пък абсурд, сега са решили да ни цанят Пеефски да ни ваксинира и тероризира, та тръпна от вълнение, бай Ганьо ли ще си намери майстора или ще покаже кой е майсторът на КОЙ!!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Виктор

  28 Ное 2023 12:01ч.

  Добре е написано, с логика и смисъл! За мен това е констатация за езическата същност на българското общество, без Бог така се живее, с лашкане... "през деня неуморно изграждам, през нощта без пощада руша"

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Димитър Байрактаров

  28 Ное 2023 12:28ч.

  Не губим своята надежда, че все някога ще заработят и държавните институцiи, а отговорните лица ще понесат своята отговорност. Вероятно предишното изречение звучи наивно, но вярата е всичко, което ни остава.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Шегобиец

  28 Ное 2023 12:33ч.

  Всъщност, вярата (или надеждата) е всичко, което хората имат, когато прекрасно рзбират, че не могат и няма да имат нищо друго.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • без имена

  28 Ное 2023 12:38ч.

  Статията ми хареса. Според мен, лошото при тази цикличност, за която авторът пише е, че следващите не надграждат достигнатото от предишните, а рушат и започват отново. И се въртим в този кръговрат-всеки следващ да смята, че животът започва от него. Наблюдаваме го и сега-няма град, в който старите къщи, някои с архитектурна стойност, се рушат и на тяхно място се строят нови и старите части на градовете стават ужасна смесица от стилове. После ходим по чужбина и цъкаме с език какви неща имат хората. Имат, защото ги пазят и се грижат за тях. В един германски град бяха възстановили старата част на града, разрушена през ВСВ. На фасадите на сградите бяха изписани годините на построяването им-16,17 век и годината на възстановяването им. У нас щяха да застроят с блокове, защото селянията трябва да живее до мегдана.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Пази Боже сляпо да ...

  28 Ное 2023 12:42ч.

  Всъщност префърцуненият Алеко Константинов най-малкото ми е досаден като днешните умнокрасиви либерасти. Семейството му се е гнусяло от обикновените българчета и не са го пуснали да учи с тях , а са му наели частни учители. Тази високомерност към народа си и прехласване пред Европата Алеко запазва до края на живота си.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Алеко

  28 Ное 2023 12:49ч.

  Бай Ганьо, ти ли си бе?!... Пак ли?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • По майчина линия произхожда от голямата видинска фамилия Шишманови. Учи при частните учители Емануил Васкидович и Янко Мустаков, в Свищовското училище (1872 – 1874) и в Априловската гимназия в Габрово (1874 – 1877).

  28 Ное 2023 15:21ч.

  Толкоз.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Роден 1863.

  28 Ное 2023 15:29ч.

  ................

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Прототип

  28 Ное 2023 18:10ч.

  Неее... аз съм Добри Войников , а прототип за комедията " Криворазбраната цивилизация " ми е семейството на Алеко Константинов.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Охо! Руски поданик!

  28 Ное 2023 20:33ч.

  Съмнително!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Криворазбраната цивилизация

  28 Ное 2023 20:54ч.

  Много странни паралели. Още дядото на Алеко е бил австрийски поданик, баща му е говорел няколко европейски езика, пътувал е много и трудно ще го оприличите на който и да е от Войниковите герои. Майката - на три деца, но починала съвсем млада. Алеко - учил при български учители, в български училища??? Пенчо Славейков наистина споменава, че бащата не искал сина му да общува с "въшльовците от Долната махала"... но наистина ли сте такъв шаячен патриот, че не восприемате българче без потури.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Та си спомних,

  28 Ное 2023 12:48ч.

  га посетихме къщата на Алеко (на която аз не намирам кусур) как екскурзоводът с голям кеф сподели, че дечурлигата наричали Алеко "Пуяка", понеже загриженият му баща гледал да го предпази от . вредното им влияние. Малко истински българи има и Алеко беше един от тях. За мен статийката е гавра с паметта и заслугите на Алеко. Намерил се кой да прави оценка на историята ни.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Нямаше нужда

  28 Ное 2023 12:49ч.

  от тая мъгла.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • .!.

  28 Ное 2023 12:56ч.

  Яка цензура се вихри тук! Безобразно триене на коментари!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ГражданинНаРепубликата

  28 Ное 2023 12:57ч.

  След Руско-турската война, над 300 000 турци напускат България и оставят след себе си хиляди декари обработваеми земи, гори и имущество, което е било тяхна собственост. Първоначално тази собственост е заграбена от българското население,... Тъпако Биков. Не е заграбена, а възвърната. Никога не е била турска и няма да бъде. Слуга на ДПС.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Необичаен

  28 Ное 2023 19:31ч.

  Ти как мислиш,че хора като Стамболов рязко са забогатели ?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • И аз мисля, че малките

  28 Ное 2023 13:04ч.

  че малките форумчета с пъзливи модератори са обречени.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Винкела

  28 Ное 2023 13:15ч.

  Биков не ме дразни, защото поне е умен! А останалата сган също не ме дразни, защото е проекция на скотонаселението. Световните кукловоди същи не ме дразнят, защото са се сдобили със статута си с много борба. Нищо не ме дразни. Животът е прекрасен!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ...

  28 Ное 2023 13:52ч.

  Така е, 'щот' си проЗд винкел...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • @!@

  28 Ное 2023 13:17ч.

  Имах наистина високо мнение за този сайт, но напоследък, като гледам, какво се случва с безобразната цензурата, която се налага, от оазис, се превърна в поредното блато! Жалко!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • /Поредният/ Бай Ганю в политиката

  28 Ное 2023 13:33ч.

  Тръгнал да приравнява Алеко със себе си. Понеже така му отърва. Между вашите "елити" и духовния елит, създал литература и културата на България, има такава разлика, че просто нямате допирни точки, господине Биков.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ./.

  28 Ное 2023 13:39ч.

  Бай Биков "разсъждава"... Типично по Бай Ганьовски. Класика!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • viva

  28 Ное 2023 14:22ч.

  Текста е ала-бала, поради което доминацията на простолюдието пречи на територията да се роди елит! Не е вярно, че Бай- Ганьо е родил Алеко - те са различните гледни точки. Не нужно Биков да ни обяснява в какво се коренят проблемите ни. Алеко го е написал - Пази Боже сляпо да прогледа. И се чудим защо "клаха народа си така, както и турчин не го е клал". Защото прогледналото "сляпо" няма чувство за отговорност, поради което се държи с народа си като окупатор, а не като стопанин. Вежди Рашидов каза в две изречение защо по тази земя пълно със "слепци" - защото каквото и да е пропуснал народът ни, най-важния "пропуск" е този, че е пропуснал Просвещението. А в просвещението е "ушит" този костюм, за който пише Фукояма, и преди да бъде "надянат" на обществото ни ще е така - вакханалия на "прогледналите слепци". А как му е името на този костюм? Законност!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • барабар Петко с мъжете

  28 Ное 2023 15:08ч.

  Научи се да членуваш правилно бре, "ентелектовал" недъгав!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • viva

  28 Ное 2023 15:19ч.

  Всеки подлог, драги!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Зико

  28 Ное 2023 18:57ч.

  Абе, viva, придържай се към дитирамбите за украинската перемога. Мислене, осмисляне, разбиране не са ти силна страна. Но, разбира се, винаги може да се развиеш.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ДЕдо ви Мраз

  28 Ное 2023 14:31ч.

  И все пак, колкото и коментари да триете и колкото и IP-та да блокирате - И ТОЗИ САЙТ УМРЯ! Уби го точно цензуратирът Бай Ганьо!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Е, да е умрял сайтът заради няколко изтрити простащини

  28 Ное 2023 15:08ч.

  към личността на автора... малко пресилено звучи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • !!...

  28 Ное 2023 16:32ч.

  За цензурата граници няма - днес трие няколко коментара, а утре те праща в лагер! Изобщо нищо "пресилено" няма!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Е, желаещите да декларират по вулгарен начин негативното си отношение към Т Биков

  28 Ное 2023 17:44ч.

  са свободни да го направят с писма до него, или на някоя подходяща платформа (макар че то не останаха каруцари - адекватната публика за коментари като изтритите).

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • баба мара

  28 Ное 2023 14:37ч.

  от 1878 до сега българия се управлява от цървули биков откри топлата вода всеки гледа да се докапа до кокала до келепира сега подкрепят правителството и си правят каквото искат само да не доиде радев със служ кабинет

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • хамалин

  28 Ное 2023 15:21ч.

  бикоff мноооого преписвал (краднал) виж напр. проф. Николай Генчев и ко. на бг език е Плагиат (казах)

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Селяни vs селяндурщина

  28 Ное 2023 15:24ч.

  Последователят на Бай Ганьо банкянски оправдава избора си да слугува на селяндурщината, "заплювайки" интелектуалеца Алеко Константинов. Биков очевидно не прави разлика между селянин и селяндур. А Алеко дълбоко уважава селянина, но ненавижда селядура. Интелигенцията е длъжна да клейми всячески с селяндурщината и в тази борба на противопоставяне на простащината да се стреми да издига обществото на по-високо интелектуално ниво. Но слугата на селядурите Биков, удобно прескача този момент.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • RGB

  28 Ное 2023 15:41ч.

  Статията е отвратителна с цинизма, чрез който един умен и образован човек (Биков) оправдава своето морално падение. Може да служи като манифест на байганьовщината или житейска философия, за която "келепирът" е най-висша ценност. Зад нея стои едно разбиране на историческия и икономически процес като воден от една главна цел (и ценност) - натрупване на капитал. В този свят няма място нито за Левски, нито за Паисий.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ВИК

  28 Ное 2023 15:42ч.

  На това писание му се вика "турлю гювеч". Имаме теза, която подкрепяме със спекулативни доказателства от различни сфери, често несъвместими. Това, за съжаление, олекотява някои умни констатация на автора.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ВИК

  28 Ное 2023 15:57ч.

  Интересно ще ми бъде, в тази последователност на отрицание на една прослойка ( не класа, защото при нея е по фундаментална промяната) от друга, как се позиционира авторът и неговите сподвижници. Те от отживяващите ли са или от настъпващите? За подмятания за средата на Алеко Константинов и прозиращото ехидничене е безсмислено да се коментира. Нестандартна семейна среда трудно се възприемат от комплексирани хора с претенции, но несигурни в себе си. А, европейците Алекс е казал, че сме европейци, ама не съвсем. А в "До Чикаго и назад", описвайки работохолизма на американците пита"А, кога ще живеете, господа". Та така с проницателност, но и със самочувствието на г- Константинов , което самочувствие е присъщо и на Бае ви Ганя.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Се сещам

  28 Ное 2023 17:52ч.

  Като чета за девиациите в семейството и детството на Алеко Константинов се сещам за Криворазбраната цивилизация на Добри Войников, комедия блестящо изиграна от Калоянчев и Парцалев.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ...е видял

  28 Ное 2023 18:03ч.

  Каквито и кусури да има бае ви Ганьо и във Виена,и е Чикаго е видял и лицемерието на европейците,и праволинейният работохолизъм на американците.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • @17:52

  28 Ное 2023 20:37ч.

  Някаква групова психотерапия за сами ли си практикувате?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ясен

  28 Ное 2023 16:08ч.

  Общо взето, положението е: Срещнали се на полянка, прабългарин и славянка, цуни гуни, вади тури, родили си чукундури, хем ебливи, хем крадливи, но най вече ЗАВИСТЛИВИ. Радой Ралин

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кенеф поезия

  28 Ное 2023 20:57ч.

  Голяма тъпня.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Поручик Галицин

  28 Ное 2023 16:08ч.

  Влагалище!!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • dabedabe

  28 Ное 2023 16:09ч.

  Авторът многократно набляга на първоначалното натрупване на капитала. Според мен никой не започва от нула, има преливане. Което е по-важно е, какво това носи на обществото. Колко може да изяде един човек.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Прекалено

  28 Ное 2023 16:34ч.

  внимание му отделихме. Той е просто един от 240-те некадърници.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ghost

  28 Ное 2023 16:38ч.

  Потомците на Ганьо от Андрешко само Алеко повече мразят. Ако имаше начин Левски и Ботев щяха да изтрият. За сега само редактират. Накрая ще вдигнат на мястото на МОЧА(ПСВ) монуюент на Барутанлията и Иванчо Хаджипенчович. Прегърнати в страстна целувка кат Брежнев с Тато. А някой е казал че джендъра е нещо привнесени по нашите земи от " наглосаксите", а са го шибали манафите. Вижте ни "елита"- няма значение дали бивши преди трети, преди девети или преди десети Малко са избити, и не които трябва.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • viva

  28 Ное 2023 22:17ч.

  Това ми напомни за нещо, написано от голям български писател. Според когото символът на свободата в Америка била статуята на свободата на входа на пристанището на Ню Йорк. Според него, ако някога се стигне до там да бъде построен паметник на совободта, както я разбира българина, това би била статуя, изобразяваща ръка, държаща вилица, на която има набодено кебапче. На входа на варненското пристанище...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Варненското пристанище

  29 Ное 2023 8:44ч.

  е мънинко, нека да е на Бургаското, там повече любят шопите.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • viva

  29 Ное 2023 13:07ч.

  В кебапчето е идеята! Така българинът, преобладаващо, вижда благоденствието.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Шегобиец

  28 Ное 2023 16:38ч.

  Днес, трубадура на свободното слово Дачкофф не само публикувал една псевдо-интелектуална повърня, прехвърляща цинизма на едно морално деградирало и ментално лоботомирано продажно мекере, но и брани написаното с цялата мощ на бутона "delete"!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Иван

  28 Ное 2023 18:35ч.

  Абсолютно точно! Жалко че в "онзи" форум имаше емотикони. Понякога казват повече...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ghost

  28 Ное 2023 16:44ч.

  Само ще покажа-ние сме единствената страна в която националистите излизат на площада с чужди знамена. И те на Ганьо семка.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • А по-скоро

  28 Ное 2023 18:19ч.

  А също така окачваме на институциите си чужди знамена, нооо бай Ганьо не е долюбвал чуждото и чужденците, а по-скоро създателят му.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • А по-скоро

  28 Ное 2023 18:19ч.

  А също така окачваме на институциите си чужди знамена, нооо бай Ганьо не е долюбвал чуждото и чужденците, а по-скоро създателят му.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • dabedabe

  28 Ное 2023 16:50ч.

  Поради грешки/престараване в други сайтове тук има временен наплив.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • става

  28 Ное 2023 16:52ч.

  едно преброяване.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • дачкОФФФ не трие!!!

  28 Ное 2023 18:48ч.

  иZтривалките са от ПОСОЛСТВОТО!!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ghost

  28 Ное 2023 18:54ч.

  С много думи Биков казва" аз съм прост и крадлив, щото и вие сте прости и крадливи, затуй се и разбираме. Майната му на Алеко, ганьовци, ние сме легитимни" Само дето за съвкупната сволоч гласува 1/3 от България. Другата не може да се насили да иде до урните, та дори да нарисува среден пръст на бюлетината

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Пропагандата мачка яко

  28 Ное 2023 19:10ч.

  Абе, човек, в Украйна гласуваха за един клоун, който ги изпрати да умират като овце, ти се сърдиш на нашите.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ghost

  28 Ное 2023 19:20ч.

  Алеко украинец ли е? Ква е връзката с Порошенко, освен "първоначалното натрупване на капитал" и най ти Ганя?И що биеш негрите в Аляска?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • И аз мисля така

  28 Ное 2023 19:07ч.

  Много добро! Радва ме, че Бичето тури дръндарския философ в малкия си джоб. Посвенил се е, обаче, да посочи червените умно-красиви принцове като Кръстевци, Дайновци, Прокопиевци(тука имаме хибрид) и тем подобни и ганьовците Боко, Пеевски, Доган и тем подобни. Също така да се знае, че предстои нова смяна на ганьовци и Алековци.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ghost

  28 Ное 2023 19:27ч.

  Биков, изпран кат Мамин , с опус срещу Харвардци. Но те не са Алеко, а студента Бодков.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ghost

  28 Ное 2023 19:28ч.

  Ма и Алеко сте чели колкото Пелин. Разработки за класното.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • как

  28 Ное 2023 19:33ч.

  може Алеко и Бай Ганьо да са едно и също нещо... Алеко беше убит, а Бай Ганьо ни управлява и до днес...бесмъртен като естетика и етика ...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ghost

  28 Ное 2023 19:46ч.

  В тъги, в неволи, младост минува, кръвта се ядно в жили волнува, погледът мрачен, умът не види добро ли, зло ли насреща иде... На душа лежат спомени тежки, злобна ги памет често повтаря, в гърди ни любов, ни капка вяра, нито надежда от сън мъртвешки да можеш свестен човек събуди! Свестните у нас считат за луди, глупецът, вредом всеки почита: „Богат е“, казва, пък го не пита колко е души изгорил живи, сироти колко той е ограбил и пред олтарят бога измамил с молитви, с клетви, с думи лъжливи. И на обществен тоя мъчител и поп, и черква с вяра слугуват; нему се кланя дивак учител, и с вестникарин зайдно мъдруват, че страх от бога било начало на сяка мъдрост... Туй е казало стадо от вълци във овчи кожи, камък основен за да положи на лъжи святи, а ум човешки да скове навек в окови тежки! Соломон, тоя тиран развратен, отдавна в раят нейде запратен, със свойте притчи между светците, казал е глупост между глупците, и нея светът до днес повтаря - „Бой се от бога, почитай царя!“ Свещена глупост! Векове цели разум и совест с нея се борят; борци са в мъки, в неволи мрели, но, кажи, що са могли да сторят! Светът, привикнал хомот да влачи, тиранство и зло и до днес тачи; тежка желязна ръка целува, лъжливи уста слуша със вяра: мълчи, моли се, кога те бият, кожата да ти одере звярът и кръвта да ти змии изпият, на бога само ти се надявай: „Боже, помилуй - грешен съм азе“, думай, моли се и твърдо вярвай

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ботев е велик!

  29 Ное 2023 8:55ч.

  Няма друга такава огнена поезия по света. Какво ли би още сътворил, ако бе поживял повече?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Акаденков

  28 Ное 2023 20:55ч.

  ...идеята на опуса на биков е общо взето ясна... има и някои нови (лично за мен) и интересни твърдения... докато го четях обаче в главата ми възникваха образи на биков в битието му на страстен защитник на баце... особено гнусно беше, когато громеше осмелилите се да протестират срещу негово тиквейшество... та така...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Акаденков

  28 Ное 2023 20:58ч.

  ... и наистина, доста сериозен филтър на коментарите... колеги са били с дачков, разбирам...материалът е написан специално за гласове... но все пак...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ghost

  28 Ное 2023 21:00ч.

  По въпроса за елитите-препоръчвам Грамши. По спомен, май тетрадка 12 е подходяща. Благодарение на Дупе човекът имал време да мисли без да се тревожи за хонорар. А Биков...мддда. и пак мдддааа.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ghost

  28 Ное 2023 21:03ч.

  Може и да потретя мммда, но подозирам че ще му хареса и ще се въздържа.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ghost

  28 Ное 2023 21:19ч.

  Просто платформата на сайта не бива технически. Мислиш ли че при "триене" ще ми се размине? Не един път затриват всичко под темата. За съжаление простото обяснение за елементарен технически проблем не е толкова вълнуващо като конспирацията. Подозирам че сайта от часове е на самотек. Виж кое време е.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • доц. Карачибук

  28 Ное 2023 21:36ч.

  Днешната писаница на Биков е едно от най-забавните четива, отпечатвани някога в "Гласове". Текстът започва церемониално тържествено. В темпо Maestoso прозвучават бодри фанфари. Сигналът им известява появата на знаменития автор Тома Биков. Виждаме лика му върху едра като коледно прасе снимка. От нея уверено ни гледа красавчик с коси, подредени от виртуозен коафьор. Всичко у красавчика е елегантно, стилно, чисто, трепти с космическите вибрации на абсолютната красота. Нежти бузки, безупречни очила с нужния диоптър, вратовръзка от женска ръка вързана, сако със задължителната за всички сериозни политици значка. Тя показва, че авторът е изключително уважаван придворен пудел. После пак дочуваме тръбен зов. Появява се лакей в ливрея. Тържествено обявява: "Автор: Тома Биков, председател на комисията по култура в Народното събрание. Статията е написана за "Гласове"! Подир туй самият автор с леко отегчение известява темата на сказката си: "Не Алеко създава Бай Ганьо, а Бай Ганьо създава Алеко". Следва артистично покашляне за прочистване на гласа и авторът гладко начева лекцията си - "Днешните озападнени елити също са потомци на Ганьо и това е исторически факт, доказан и от антарктидеца проф. Пимпирев". После Биков нежно хваща читателя за ръка и му обяснява кой е Бай Ганьо, кой е Алеко Константинов. Увлекателно разказва, че конституцията не е дреха за общественото тяло и е много по-секси е това тяло да ходи дибидюс голо. Със свои думи, на разбираем език Биков говори и за Фукуяма. Научаваме, че Фукояма за разлика от Аояма никога не е летувал на Слънчака и не знае какво е това мусака. После Биков ни учи какво да правим ако намерим в летлото си дървеница и колко приятно нещо е да има човек топла соба, самун хляб, парче сланина и служебен мерцедес с дългокурест мустакат шофьор. Приятно е да има и една от тия две болести: или млада жена, или партиен ишиас. Не е зле да има и възпитание на Гьоте, и "въображението като у арапин, силно и остро като тюмбекия - тюмбекия, която е крайно полезна за краставите народи, - пламенно и възвишено като дим. Дим, дим! под който ние българите така сладко спим." Накрая бай Биков туря поантата с въпрос. Какво да се прави, пита той. Въпрос-заглавие на роман. Роман, който Биков не е чел и никога няма да прочете. Най-малкото, защото е от Чернишевски. Пита Биков какво да се прави, отговор дири, щура се като буболечка-водомерка, тичаща бясно по водната повърхност. Профучава водомерката през странни пространства, еклектична смес от между разни архитектурни, литературни и главоболно алкохолни стилове, мязащш на страстно започнати и внезапно прекъснати коитуси. Прекъснатият коитус е най--българският коитус. Обикновено води до болезнено-освежителна меланхолия, която не се предава по полов път. А знаете ли, че водомерката е, черна на цвят водна дървеница, обитаваща повърхностната ципа на езера и реки. Снася яйцата си на купчинки върху листата на водните растения. Храни се с други насекоми, уловени от повърхностното и политическо напрежение на водата.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Поздравления!

  28 Ное 2023 22:51ч.

  Политиката на "Гласове" да трие всички коментари, които не се "вписват" в политиката им обезмисля писането.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ник

  28 Ное 2023 23:54ч.

  Много може да се каже по въпроса. Но преди всичко искам да попитам Биков - доволен ли е, че именно Гласове публикува този му текст? От текста, който иначе не е безинтересен, но е по същество неверен, инфантилен и на места - откровено простоват, стават ясни доста неща за неговото собствено развитие, включително, че не е достигнал момента, в който може убедено да борави с българския език, защото му пречат тенденциозните му възгледи, опростеният му и схематичен начин на мислене и не на последно място - биографичните несъответствия. Комично е да атакуваш това, от което иначе се ползваш; да имитираш високия стил именно на българската хуманитаристика от 90-те, но по възможно най-месарския начин (позиция на станалост???), и същевременно имплицитно твърдиш, че ти самият си в позиция да критикуваш елита по един пълноценен начин. А може би той дори не подозира откъде заимства за тези си неудачни упражнения по стил? От каква позиция на първо място пише Биков, който се е продал на бай си Ганьо, като следва да се уточни, че той на друг не би могъл да се продаде, защото няма кой да го купи? Може ли да е елит някой, който работи за Бойко Борисов? Неслучайно е публикуван от Гласове, които също са самодостатъчни в своята посредственост. Каква е алтернативата на озападняването? Има ли такава пред народ, който напълно целенасочено е бил превърнат в селячество от най-нелепата империя в света - Османската империя? Единствената империя, която няма университет до 19-и век дори за висшата си класа? Биков знае ли, че срещу ордите османци са идвали да се бият от поне десет европейски нации в континентална Европа преди 600 години, преди превземането на България? България е била част от Запада, Биков, България е била голяма политическа сила и действителен фактор в Европа, за да го правят. Не може да побереш 600 години история в някаква проста схема в рамките на 4-5 страници, и то с единствената цел да набиеш канчето на опонентите си. Не, номерът не минава. Бай Ганьо може и без Алеко, естествено. Той би бил много щастлив, ако няма даже кой да го осмее, кой да го окарикатури, така че да се утвърди и като културен елит, не само като политически. Ако Биков си мисли, че казвайки това, което казва, става част от някакъв автентичен български елит, много се лъже. Въпреки че някои от позициите му са интересни, той е много далеч от етиката и естетиката на един действителен интелектуалец. Вижте се за кого работите, Биков, а сте тръгнали да коментирате ситуацията на други, които ви превъзхождат в пъти биографично, интелектуално, всякак. Никой не избира своите предшественици, така че няма защо да изпитваме вина за произхода си или пък дълг да му останем верни. Но всеки избира сам образците си. Биков даже не може да говори като лидер и никога няма да бъде действителен лидер, защото неговият лидер е Бай Ганьо, едно парвеню, което няма никакъв интелектуален капацитет, но може да си пазарува такива като Биков.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Не Тома Биков създаде ГЕРБ

  29 Ное 2023 3:37ч.

  А ГЕРБ създаде Тома Биков!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Авраам

  29 Ное 2023 6:13ч.

  Българите са благословено племе , но не го помнят. Някой отвън им набива , че са малоценни и олигофрени. Но не са. Българската земя е благословена и принадлежи на българите. Повечето нормални българи не са си продали родната земя. Следователно България я има и ще бъде , за разлика от останалите . Повечето държави в европа и останалия свят са кочини и клоаки. Това са фактите. Който разбрал - разбрал , който не е - да е разбрал !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Фактите от

  29 Ное 2023 9:36ч.

  Някой отвън , но много вътрешни ни внушават,че сме малоценни и един от тия е Алеко Константинов. Друг е въпросът колко е вътрешен - израсъл е във влахо-гръцка среда странящ от българските си връстници. Комунистите се опитаха да го изперат като обявиха бай Ганя буржоазник и така да го разграничат от народа. Всъщност родата,семейството и фактите от детството на Алеко п показват едни катили и мизантропи , антибългари.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • OLD

  29 Ное 2023 6:52ч.

  "Историко-философът", продукт на "своето време", завършва времево, ретроспекцията си /анализ? / до Добри Терпешев и Цола Драгойчева. След това безвремие, от датата 10.11.89 отключила анархията по Алеко. Добро и кратко изречение на ЗИП, по-горе. Без логорея, като на "авторът". Този човек /ТБ/, няма ли нормално огледало, различно от тези в цирка? Тук един друг поглед на същото, но след бай Добри и баба Цола, от Димитър Недков при Карбовски. https://youtu.be/MghpaWrSJ8k?feature=shared

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Всяко преконфигуриране

  29 Ное 2023 11:05ч.

  Всяко преконфигуриране на властващата класа е съпроводено с бай ганювщини при яхването на властта и натрупване на богатството. Изклесавците на червената буржоазия ги понасяме над 30 години.Сега на аватарите на Ганю естествено им се приисква да се правят на аристократи и интелигентни. Алеко произхожда от предосвобожденската буржоазия и затова завижда и се гнуси от следосвобожденските пробивани парвенюта. Самооо , че вместо класови , лепна народностни характеристики на българите,което е тотално невярно и обидно, както е обидно,че изтърсаците на номенклатурата представляват българския народ.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Я, пак

  29 Ное 2023 20:54ч.

  си прочети творението! Той и Стефан Стамболов е бил от двете страни / пред и следосвобожденска буржоазия, -:))/ , но не му попречи да измъчва и физически Петко Киряков, оставил Тракия в пределите на България. Така е със сключилите и тогава сделка със сатаниста Албърт Пайк и с днешните му последователи. Но тази бира не е твоята.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Остава и Пеевски

  29 Ное 2023 9:16ч.

  да пропише тук. Ма е много зает в момента с отъпкване на терена.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Stefan

  29 Ное 2023 10:54ч.

  Само отбелязвам, че първоначалното натрупване на капитал в българските земи започва с Кримската война и този капитал финансира процесите на Възраждането.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Stefan

  29 Ное 2023 11:21ч.

  Ако отнесем този модел и изводите в есето към настоящия момент, това ли е причината ГЕРБ да крепи ПП-ДБ и не е ли това противоестествено - гербера Алеко с отвращение да крепи Джендъра Ганьо. И кой ще се окаже жертва и кой е убиеца? И кой се интересува дали на читателя му се чете тази боза?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Виктор

  29 Ное 2023 12:06ч.

  Тука Сиромахов добре е написал за Алеко - https://www.lentata.com/aleko На който и аз се възхищавам, но ако трябва да бъдем честни е редно да се разграничава, таланта от личността! Трябва да се отбележи, че Алеко не е бил женен, което е особено за онези години, а и прякорът "щастливецът" има особена конотация, предвид тънкото и злобно българско чувство за хумор, мисълта ми е че не бива да се "идологизират" хора които все пак не са били познати в битността си на всички българи, писателят Алеко, е различен от Съдията, Адвоката, Туриста и въобще множеството битности на този различен и талантлив човек!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Pontifex Maximus

  29 Ное 2023 13:07ч.

  Че Тома Биков е умен няма съмнение. Че е лишен от морал нагаждач- също. Този му материал, ако имаше малко повече систематика на изложението би бил добър. Опитите да се направи дисекция на Бита и Душевността на българския народ, по подобие на Иван Хаджийски, чрез анализиране на българските елити е верен, но непълен. Защото самият Биков е част от този елит, натрупал състояние от определени политически игри и социални промени.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Поручик Галицин

  29 Ное 2023 13:26ч.

  Тоа да ли е чел романа ИДИОТ ?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Не бих нарекъл

  29 Ное 2023 18:44ч.

  баш Бикова умен. Багажът му не е голям. Интересчия да. Всякакви индивиди се правят на интересни. И по-прости от него се уредиха . Къде посланици, къде професори, бе за шопите винаги се намират топли места.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • И понеже

  29 Ное 2023 18:50ч.

  парите са у тях, нека се занимават с бизнес, а пък да преместим столицата от това неудачно и шумно място, де не дава мегдан умните ни политици да вземат правилни решения.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Имам идея и за стария парламент.

  29 Ное 2023 19:00ч.

  Аз бих го рушнал. Не върви тоз паметник на Царя насреща. Но може да се направи музей. А от камънака на паметника на съветската армия бих скопосал приличен паметник на Русия, освободила ни по каквито и да е сметки, от робството.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Чезаре Ламброзо

  29 Ное 2023 21:08ч.

  Най-доброто до сега от г-н Биков, с което рязко и отчетливо се откроява от цялата софийска, жълтопаветна, надфизчийска снобарщина.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Сигурно искаш да кажеш

  30 Ное 2023 9:18ч.

  че досега е говорел саде глупости. Според мен е пообъркан, предвид несигурността. Защо точно с Алеко се захвана? Щото Алеко много добре е изтипосал такива като Т. Бикова.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Минчо

  30 Ное 2023 12:33ч.

  Много думи, много нещо.. Колкото по-много, толкова повече се скрива нещо.. Това си е природно, еситествено, демек.. Една пума глозгала глозгала трупа на овца, па замъкна кокаляците в една дупка и цела нощ трупа отгоре им трева, клони и т.н.... Ама животно е.. Да беше човек, хеле интектуалец с очила, шеще да покрива с думи..Има мазни сладкогласни енлектуалци - Стояновичи, Саше Йордановци и други, сипи им в копанката, па глей джафкане сумтене и зъбене, докат не оближат всичко ПП Па дали Алеко родил Барби Ганю. Или Барби Ганю родил Фердинанд, па Той родил Симеон, па он родил Бойча, а Бойчо родил Тома..Требе си една Българска Библия че е бая сложна Българската Гинекология!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Минчо

  30 Ное 2023 12:46ч.

  Пардон! Пардон! .... Генеалогия !!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • dabedabe

  30 Ное 2023 15:49ч.

  Ма и ти си един голям майтапчия. От Сашката чак интелектуалец уйдурдиса.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Минчо

  30 Ное 2023 19:12ч.

  ама така го представяше по митингите преди 30 години проф. Константиова.. -Чуйте сега още един ентелектуалец, ентелекталец - антикомунист...И другите оратори харесаха па почнаха: - Нъл маъ знайте, бай Дечо бояджията, бояджия -атикомунист. аз съм Парапандито -шофьор антикомунист, ...хладилен техник - антикомнист и т.н.. Едно единение между Народ и Елита от Софиа.... п.п Извинявайте за спомените от онез невинни години, Когато колоездачите бяха митничари, а шпакловчиците - партийни лидери..

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи